Skip links

Wniosek rejestrowy w BDO

Wniosek rejestrowy w BDO

400.00 netto

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy pod kątem wpisu do BDO, przygotowanie i złożenie wniosku.

Właściwe wypełnianie obowiązków związanych z wpisem do rejestru BDO uchroni Cię przed sankcjami karnymi i pozwoli funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Category:

Description

Jak to działa?

Nasi specjaliści, określą jakich danych od Ciebie potrzebują i na ich podstawie przeprowadzą weryfikację czy Twoja firma podlega rejestracji,  a jeśli tak to w jakim zakresie. Przygotujemy dla Ciebie wniosek rejestrowy i wyślemy go na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub krok po kroku wskażemy jak gotowy wniosek wysłać. Jeśli okaże się, że podlegasz opłacie rejestrowej – wyjaśnimy gdzie i jak taką opłatę należy wnieść.

Ile to potrwa?

Jeśli otrzymamy od Ciebie komplet potrzebnych informacji i/lub dokumentów, wniosek zostanie przygotowany w ciągu 5-7 dni roboczych.
Po złożeniu wniosku, Urząd Marszałkowski  w ciągu 30 dni nadaje indywidulany numer rejestrowy BDO, tym samym potwierdzając że Twoja firma jest już zarejestrowana w systemie.

Dlaczego to jest ważne?

Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganego wpisu do rejestru BDO podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej nawet 1 000 000 zł.
Dlatego, pozostawiając to zadanie pod opieką naszych specjalistów, może mieć pewność że Twój wniosek zostanie przygotowany szybko i rzetelnie.

Co zyskujesz?

 • pewność, że Twój wniosek zostanie przygotowany szybko i rzetelnie,
 • uniknięcie wysokich kar administracyjnych za brak wpisu do BDO,
 • oszczędność czasu –  załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, przypomnimy o konieczności wniesienia ewentualnej opłaty i podpowiemy, jakie obowiązki wynikają z rejestracji w tym systemie.

Co to jest BDO?

Jednym z obowiązków, który dotyczy większości Przedsiębiorców w Polsce, jest rejestracja w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), czyli w rejestrze podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Baza ta została uruchomiona, by gromadzić informacje o odpadach oraz zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązkowo w BDO, muszą zarejestrować się podmioty, które:

 • wytwarzają, transportują, zbierają lub przetwarzają odpady i podlegają pod obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów;
 • odbierają odpady komunalne;
 • prowadzą punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • występują w roli sprzedawcy odpadów i/lub pośrednika w obrocie odpadami (nawet wtedy, gdy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie);
 • wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, niektóre pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • produkują, importują i nabywają opakowania z Unii Europejskiej;
 • prowadzą jednostki handlu detalicznego czy hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
 • są autoryzowanymi przedstawicielami zagranicznych sprzedawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • są organizacjami odzysku, organizacjami odzysku opakowań oraz organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wymienione w załącznikach nr 6-10 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej), wprowadzają do obrotu połowowe narzędzia zawierające tworzywa sztuczne, a także autoryzowani przedstawiciele zagranicznych sprzedawców tych produktów;
 • prowadzą jednostkę handlu detalicznego, hurtowego bądź jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub napoje, lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania;
 • pakują napoje czy żywność w powyżej wymienione kubki lub pojemniki oraz oferujący je za pomocą urządzenia vendingowego;
 • prowadzą portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz prowadzą inne równoważne systemy zbierania.

Istnieją również pewne zwolnienia z rejestracji w BDO, ale aby z nich skorzystać musimy dokładnie przenalizować profil działalności Twojej firmy ponieważ dany podmiot może być wpisany w wielu działach rejestru BDO jednocześnie.

Pamiętaj, że w BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Obowiązkiem rejestracji w systemie objęte są także jednoosobowe firmy, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a więc np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, gabinety weterynaryjne, sklepy spożywcze czy firmy budowlane.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.