Skip links

Dokumentacje

Do prowadzenia działalności bardzo często konieczne są odpowiednie decyzje, pozwolenia, zezwolenia zarówno dla nowych inwestycji, ale również dla przedsięwzięć już zrealizowanych. Podmioty, które działają bez wymaganych prawem decyzji muszą liczyć się z surowymi sankcjami.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie wniosków i dokumentacji do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, aby nasz Klient mógł prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez narażania się na wysokie kary.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie dokumentacji w zakresie:

 • pozwoleń wodnoprawnych;
 • zezwoleń na zbieranie odpadów;
 • zezwoleń na przetwarzanie odpadów; 
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów; 
 • pozwoleń zintegrowanych;
 • pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia;
 • pozwoleń na realizację inwestycji (karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

W ramach współpracy obejmujemy nadzorem cały proces postępowania administracyjnego, aż do uzyskania ostatecznych decyzji.

Uniknij ryzyka związanego z wstrzymaniem działalności

Prawidłowo przygotowana dokumentacja pozwoli Ci na uzyskanie odpowiednich decyzji zezwoleń, pozwoleń i prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

Współpraca z nami zapewnia:

 • rzetelne i terminowe przygotowanie dokumentacji i wniosków, 
 • nadzór nad całym procesem administracyjnym,
 • kontakt z odpowiednimi Urzędami.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.