Skip links

Studia tatuażu

Prowadzenia studia tatuażu i piercingu, to nie tylko artystyczna radość tworzenia pięknych dzieł, ale także szereg obowiązków środowiskowych, z których każdy przedsiębiorca musi się wywiązać.

Obowiązki studiów tatuażu i piercingu z zakresu wpisu do BDO

Praktycznie w każdym studiu tatuażu powstają odpady medyczne, które klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda osoba lub firma, która generuje odpady medyczne, ma obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Oznacza to, że każde studio tatuażu musi uzyskać wpis do bazy, a następnie wykonywać obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

Obowiązek rejestrowy dotyczy również osób podnajmujących stanowiska w studiach tatuażu lub współpracujących ze studiem na podstawie własnej działalności gospodarczej.

Istnieje jednak możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady na właściciela studia albo inną osobę wpisaną do BDO z którą wspólnie korzystają z lokalu, ale musi to zostać odpowiednio uregulowane umową pisemną.  Takie rozwiązanie ma swój bardzo praktyczny wymiar w postaci odbioru odpadów przez jedną firmę i ograniczenie dokumentów tym związanych.

Obowiązki studiów tatuażu i piercingu z zakresu gospodarki odpadami

Praktycznie jak w każdym gabinecie usługowym, również w studiu tatuażu powstają odpady komunalne, które swych składem zbliżone są do tych powstających w naszych domach. 

Jednak, ze względu na charakter oferowanych usług, w dużej mierze studia tatuaży i piercingu są wytwórcami odpadów medycznych. Podczas wykonywania tatuaży dochodzi do przerwania tkanki, a wytarcie takiego miejsca ręcznikiem papierowych od razu klasyfikuje go jako odpad medyczny. Odpadem takim są również podkłady czy igły. Odpady te wymagają szczególne go traktowania, muszą bowiem zostać zmagazynowane w specjalnym do tego przeznaczonym pojemniku i przekazane tylko i wyłącznie firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na transport i unieszkodliwiane takich odpadów.

Obowiązki sprawozdawcze studiów tatuażu i piercingu 

Salony fryzjerskie i barberskie ze względu na profil działalności jaki prowadzą mogą podlegać obowiązkowi sporządzenia corocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Jeśli jednak odpowiedzialność za wytworzone odpady została na podstawie pisemnej umowy przeniesiona na właściciela studia albo inną osobę wpisaną do BDO, to obowiązek prowadzenia ewidencji czy sprawozdawczości przechodzi na osobę, która w wyniku podpisanej umowy przejęła odpowiedzialność za wytworzone odpady – termin złożenia sprawozdania do 15 marca.

Poza obowiązkami związanymi głównie z użytkowaniem bazy BDO, każdy salon który choć w najmniejszym stopniu korzysta ze środowiska, np. korzystając z samochodu służbowego lub ogrzewając pomieszczenia kotłem, zobligowany jest również do złożenia raportu KOBIZE  w terminie  do końca lutego oraz do sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z wysokością należnych opłat, a także do uiszczenia ewentualnej opłaty – termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty do 31 marca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.