Skip links

Przegląd oferty

Doradztwo środowiskowe

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w postaci konsultacji oraz stałej współpracy, w ramach której możemy przejąć wszelkie obowiązki określone w przepisach ochrony środowiska.

BDO

Dla naszych Klientów oferujemy pomoc i nadzór nad Bazą BDO. W ramach oferowanych usług pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu wniosków rejestrowych oraz aktualizacyjnych, prowadzimy nadzór nad zgodnością wpisów w bazie oraz pomoc w późniejszej obsłudze bazy.

Sprawozdawczość

W ramach naszych usług oferujemy przygotowanie sprawozdawczości o odpadach, opakowaniowej, a także sporządzanie raportów KOBIZE oraz wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Audyty środowiskowe

W ramach audytu każdy nasz Klient otrzymuje analizę realizacji obowiązków wynikających z ustaw i przepisów dotyczących ochrony środowiska wraz z rozwiązaniami jakie należy wdrożyć by działać zgodnie z obowiązującym prawem.

Dokumentacje

Zapewniamy szerokie wsparcie merytoryczne oraz praktyczne na każdym etapie przygotowywania dokumentacji środowiskowej do celów inwestycyjnych w tym przygotowania Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia czy Raportów o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko.

Szkolenia

Dla naszych klientów oferujemy szkolenia/webinaria pracowników z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim właściwej gospodarki odpadowej oraz prawidłowej ewidencji odpadów.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.