Skip links

Sprawozdawczość

Aktualne przepisy i regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska nakładają na przedsiębiorstwa wiele obowiązków sprawozdawczych, za niedopełnienie których, organ kontrolujący może nałożyć dotkliwą karę.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie sprawozdań i raportów do których nasi Klienci są zobowiązani w zakresie aktualnych przepisów.

W zakresie oferty realizujemy obowiązki sprawozdawcze obejmujące:

  • opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • raporty do KOBIZE ,
  • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi,
  • sprawozdania o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

W ramach współpracy wyjaśnimy kto i w jaki zakresie jest zobowiązany do składania ww. sprawozdawczości, zweryfikujemy czy we wcześniejszych latach dopełnione były obowiązki sprawozdawcze, a w przypadku ich braku, pomożemy w przygotowaniu zaległych dokumentów.

Pomoc przy realizacji obowiązków sprawozdawczych

Rzetelnie i terminowa wykonana sprawozdawczość pozwoli Ci uniknąć dotkliwych sankcji finansowych.

Współpraca z nami zapewnia:

  • terminowość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych,
  • weryfikację wcześniejszych obowiązków sprawozdawczych,
  • uniknięcie  kar za nie terminowe wykonanie sprawozdań i raportów.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.