Skip links

Szkolenia

Nasze szkolenia adresowane są nie tylko do osób, które na co dzień podejmują się wyzwań związanych z ochroną środowiska, ale również dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Nasze szkolenia przygotowywane są w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta i dostosowane do profilu prowadzanej przez niego działalności.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie szkoleń, na których poruszana będzie tematyka związana m.in. z:

  • aktualnymi obowiązkami i wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza,  gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki opakowaniowej;
  • ogólną obsługą i funkcjonalnością bazy BDO;
  • prowadzeniem ewidencji odpadów w bazie BDO;
  • prawidłowym magazynowaniem odpadów.

Szkolenia szyte na miarę potrzeb

Szkolenia dopasowane do aktualnych potrzeb Klienta, pozwalają na bieżąco rozwiązywać problemy i systematyzować wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Współpraca z nami zapewnia:

  • indywidualne szkolenie dopasowane do potrzeb klienta,
  • zyskanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
  • usystematyzowanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.