Skip links

Wniosek aktualizacyjny i wniosek o wykreślenie z rejestru BDO

Wniosek aktualizacyjny i wniosek o wykreślenie z rejestru BDO

350.00 netto

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

Właściwe przygotowanie wniosków uchroni Cię przez sankcjami karnymi.

Category:

Description

Jak to działa?

Nasi specjaliści, określą jakich danych od Ciebie potrzebują i na ich podstawie przeprowadzą weryfikację w jakim zakresie należy przygotować aktualizację wpisu do BDO. Przygotujemy dla Ciebie wniosek aktualizacyjny i wyślemy go na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub krok po kroku wskażemy jak gotowy wniosek wysłać. Jeśli okaże się, że Twoja aktualizacja wpisu związana jest z opłatą rejestrową – wyjaśnimy gdzie i jak taką opłatę należy wnieść.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do BDO przygotujemy wniosek o wykreślenie i wyślemy go na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub krok po kroku wskażemy jak gotowy wniosek wysłać. Z uwagi na to, że wykreślenie z rejestru BDO następuje w drodze decyzji administracyjnej, wskażemy Ci gdzie należy uiścić odpowiednią opłatę skarbową.

Ile to potrwa?

Jeśli otrzymamy od Ciebie komplet potrzebnych informacji i/lub dokumentów, wniosek zostanie przygotowany w ciągu 5-7 dni roboczych.

Dlaczego to jest ważne?

Wniosek aktualizacyjny należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana wymagająca aktualizacji.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Co ważne, jeśli następuje zakończenie jednego z zakresów działalności, należy dokonać aktualizacji wpisu.

Za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, jego brak lub brak wymaganej aktualizacji zagrożone jest karą aresztu lub karą grzywny.

Co zyskujesz?

  • pewność, że Twój wniosek zostanie przygotowany szybko i rzetelnie,
  • uniknięcie wysokich kar administracyjnych za brak aktualnego wpisu do BDO,
  • oszczędność czasu –  załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, przypomnimy o konieczności wniesienia ewentualnej opłaty i podpowiemy, jakie obowiązki wynikają z rejestracji w tym systemie.

Kiedy aktualizacja w systemie BDO jest konieczna?

Aktualizacja danych jest wymagana w przypadku:

  • rozpoczęcia nowej działalności wymagającej wpisu do rejestru,
  • zmiany organizacji odzysku,
  • wytworzenia lub transportu nowego rodzaju odpadów,
  • zmiany danych teleadresowych firmy,
  • nowego miejsca prowadzenia działalności.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.