Skip links

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Szanowni Państwo, trwa przerwa serwisowa. W celu składania zamówień prosimy o kontakt telefoniczny. Pod numerem telefonu: +48 602 861 405

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

250.00

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie kompletnego sprawozdania

Rzetelnie i terminowa wykonana sprawozdawczość pozwoli Ci uniknąć dotkliwych sankcji finansowych.

Podana cena dotyczy podmiotów, które:

  • prowadzą działalność tylko w zakresie wytwarzania odpadów,
  • prowadzą działalność tylko na terenie jednego województwa,
  • posiadają do dwóch miejsc prowadzenia działalności.

W przypadku gdy wytwarzasz odpady na terenie 2 lub więcej województw wówczas musisz zakupić ilość sprawozdań odpowiadającą ilości województw gdzie prowadzisz działalność w zakresie gospodarowania odpadami.
W przypadku prowadzenia szerszej działalności serdecznie zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy dla Ciebie indywidulaną ofertę.

Kategoria:

Description

Jak to działa?

Nasi specjaliści, określą jakich danych od Ciebie potrzebują i na ich podstawie przygotują sprawozdanie. Następnie sprawozdanie zostanie wysłane przez nas w Twoim imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub krok po kroku wskażemy jak gotowe sprawozdanie złożyć do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.
Sprawozdanie należy złożyć wyłącznie elektronicznie przez system BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce gospodarowania odpadami.
Jeśli gospodarujesz odpadami na terenie kilku województw, to sprawozdania należy złożyć do tych marszałków województw, na terenie których to gospodarowanie ma miejsce.

Ile to potrwa?

Jeśli otrzymamy od Ciebie komplet potrzebnych informacji i/lub dokumentów, wniosek zostanie przygotowany w przeciągu 5-7 dni roboczych.
Pamiętaj, że sprawozdanie należy złożyć w terminie do 15 marca, więc usługę należy zakupić odpowiednio wcześniej, abyśmy mogli przygotować dokument.
Warto dodać, że w przypadku kiedy zakończysz prowadzenie działalności, to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Dodatkowo informujemy, że przepisy ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego.

Dlaczego to jest ważne?

Podmiot, który mimo obowiązku nie składa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, podlega karze grzywny, która może wynieść nawet 5000 złotych. Ponadto Urząd może również zgłosić sprawę do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Co zyskujesz?

  • terminowość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych,
  • weryfikację wcześniejszych obowiązków sprawozdawczych,
  • uniknięcie kar za nie terminowe wykonanie sprawozdań.

Co to jest Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami jest jednym z najważniejszych sprawozdań składanych przez podmioty zobowiązane do wpisu w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów – również wytwórca odpadów prowadzący tzw. uproszczoną ewidencję odpadów, wyłącznie z zastosowaniem KPO,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie – zbierania odpadów, przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Pamiętaj, że o obowiązku sprawozdawczym nie przesądza fakt wystawienia karty przekazania odpadów, ale fizyczne wytworzenie odpadu w danym roku.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.